ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

свеска

Година XLII, број 1 (89)

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Милана Додиг: О превођењу временских употреба потенцијала и кондиционала у српском и француском језику Зорица Ковачевић: Екотранслатологија као концепцијa у транслатолошким истраживањима Светлана Гољак, Бојана Сабо: Професионална обука преводилаца: мастер програми из превођења на Филолошком факултету Универзитета у Београду Ружица Радојчић: Језик криминалистичке технике (руско-српска паралела) ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ Француски језик струке […]

Година XLII, број 1 (89) Read More »

Година XLII, број 2 (90)

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Бранка Дрљача Маргић, Лана Пеулић: Интегрирано учење садржаја и језика: искуства, запажања и задовољство ученика Драгана Радојчић: Језичка средства за изражавање војних команди у руском и српском језику Милица Драгићевић: CAT алати: општи преглед за преводиоце ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ Тијана Тропин: Поетика превођења за децу: о неким особинама превода књижевности за децу

Година XLII, број 2 (90) Read More »

Година XLI, број 3-4 (88)

УВОДНИК (Милена Ивановић)  СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Јелена Станојчић: Употреба термина социјални и друштвени у преводима именичких синтагми и идентификовање њихове значењске и лексичке бифуркације код говорника новог миленијума Снежана Пешић: Арапске пословице са подручја Сахаре и српске народне умотворине – сличности и разлике, преводни еквиваленти Нада Крњаић Цекић: Из историје наставе немачког језика: Српска краљевска

Година XLI, број 3-4 (88) Read More »

Scroll to Top