ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

свеска

Година XXVIII, број 3-4 (62)

Уводник 50 година Удружења научних и стручних преводилаца Србије (З. Јовановић) Човек и језик Зоран Р. Јовановић: Фудбал из историјске и језичке перспективе Јелена Костић Томовић: Субстантивизација партиципа презента у немачком језику и проблем еквиваленције Теорија и пракса превођења Зоран Р. Јовановић: Слово о превођењу Прикази и критике Die Bibel in gerechter Sprache (R. Rakić) …

Година XXVIII, број 3-4 (62) Read More »

Година XXIX, број 3-4 (64)

Уводник 50 година Удружења научних и стручних преводилаца Србије (З. Јовановић) Човек и језик Зоран Р. Јовановић: Фудбал из историјске и језичке перспективе Јелена Костић Томовић: Субстантивизација партиципа презента у немачком језику и проблем еквиваленције Теорија и пракса превођења Зоран Р. Јовановић: Слово о превођењу Прикази и критике Die Bibel in gerechter Sprache (R. Rakić) …

Година XXIX, број 3-4 (64) Read More »

Година XXVI, број 3-4 (58)

Уводник 130 година београдске русистике (Ј. Алабурић)  Човек и језик Зоран Р. Јовановић: Немачки као језик струке и његова комуникативна функција  Александар Перић: Дијалект и језик  Теорија и пракса превођења Јован Јанићијевић: Дијалект и језик  Прикази и критике Хроника Портрети преводилаца Библиографија Глосар Информативни билтен

Година XXX, број 3-4 (66)

Уводник Јубилеји нобеловца Иве Андрића (З. Јовановић) Човек и језик Зоран Р. Јовановић: Лингуа франца у простору и времену Петар Вучковић: Експериментална филозофија Теорија и пракса превођења Надежда Винавер: Јединство стваралачког процеса Радомир Ракић: 400 година Џемсове Библије Прикази и критике Ј. Ђукановић ет ал: Основни речник Немачко-српски српско-немачки (А. Перић) Софија Мићић: Студије о …

Година XXX, број 3-4 (66) Read More »

Година XXVI, број 1-2 (57)

Уводник 130 година београдске русистике (Ј. Алабурић)  Човек и језик Зоран Р. Јовановић: Немачки као језик струке и његова комуникативна функција  Александар Перић: Дијалект и језик  Теорија и пракса превођења Јован Јанићијевић: Пабирци о превођењу  Бранислава Човић, Мирјана Совиљ, Бранимир Човић: Научни термини у говорно-језичкој патологији и терапији  Прикази и критике Слободан Грубачић: АЛЕКСАНДРИЈСКИ СВЕТИОНИК. …

Година XXVI, број 1-2 (57) Read More »

Година XXVIII, број 1-2 (61)

Уводник О проблему загађивања српског културно-информативног простора (З. Јовановић)  Човек и језик Јелена Костић-Томовић: Језичка еквиваленција и њени типови  Теорија и пракса превођења Младен Јовановић: Један поглед на превођење научних и стручних текстова  Ненад Томовић: О адекватности терминологије  Прикази и критике Димитрије Павловић: Правни речник, немачко-српски (З. Јовановић)  Volker Eismann: Wirtschaftskommunikation Deutsch (J. Kostić-Tomović)  Нови …

Година XXVIII, број 1-2 (61) Read More »

Година XXXII, број 3-4 (70)

Уводник Европски моменат Његошевог песништва (Мило Ломпар) Човек и језик Александар Перић: Човек и његов језички свет Теорија и пракса превођења Миодраг Сибиновић: Десанка Максимовић као преводилац Лариса Раздобудко Човић: Свето и профано у структури Његошеве песме »Ноћ скупља вијека« и руски преводни еквиваленти Прикази и критике Мило Ломпар, Дух самопорицања (З. Јовановић). Annette Đurović: …

Година XXXII, број 3-4 (70) Read More »

Година XXIX, број 1-2 (63)

Уводник Превођење и протокол (Душан Путник)  Човек и језик Александар Перић: Двојаки аспект науке о језику  Јелена Костић-Томовић: Класификација речника и типологија лексикографских информација  Теорија и пракса превођења Бранкица Бојовић: Утицај енглеског језика на српску лексику у области сајберског криминолошког регистра  Прикази и критике Smilja Srdić: Morphologie der deutschen Sprache (J. Đukanović)  Борис Хлебец: Енциклопедијски …

Година XXIX, број 1-2 (63) Read More »

Година XXXIII, број 3-4 (72)

Уводник Вук Караџић између критике и пенегирике (З.Јовановић) ; Човек и језик Лариса И. Човић: Концепти живот и смрт у циклусу приповедака Иве Андрића Куће на осами и њихов превод на руски језик ; Теорија и пракса превођења Борис Хлебец: Место декодирања древних текстова у теорији превођења Милош Д. Ђурић / Нада Крњаић Цекић: Неки …

Година XXXIII, број 3-4 (72) Read More »

Година XXX, број 1-2 (65)

Уводник Културни брендови Србије (З. Јовановић)  Човек и језик Александар Перић: О генези језика и сазнања  Милош Н. Ђурић–Наталија Панић: Дискурсни конективи у енглеском и француском едискурсу електротехнике  Теорија и пракса превођења Зоран Р. Јовановић: О критици превода  Драгана Шпица: О транскрипцији јапанских имена  Прикази и критике 18. свеска Речника САНУ (Ј. Милошевић)  Мр Нина …

Година XXX, број 1-2 (65) Read More »

Scroll to Top