ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

ISSN 0351-8892 (Штампано издање)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис за традуктологију и сродне области

Издавач:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије

За издавача:

Драгић Вукићевић

Покренут 1982. године

Главни уредник:

Од 88. свеске: проф. др Милена Ивановић

Од 1. до 87. свеске: Зоран Р. Јовановић

Адреса

ПРЕВОДИЛАЦ,
11000 Београд, Кичевска 9

Тел. 2442-997 и 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Дизајн и одржавање сајта: SCRYPTEQ

Архива

Година XLII, број 1 (89)

Главни и одговорни уредник

Проф. др Милена Ивановић

Садржај

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ

Милана Додиг: О превођењу временских употреба потенцијала и кондиционала у српском и француском језику Download icon

Зорица Ковачевић: Екотранслатологија као концепцијa у транслатолошким истраживањима Download icon

Светлана Гољак, Бојана Сабо: Професионална обука преводилаца: мастер програми из превођења на Филолошком факултету Универзитета у Београду Download icon

Ружица Радојчић: Језик криминалистичке технике (руско-српска паралела) Download icon

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Француски језик струке између теорије и праксе – Milica Mirić: Francuski jezik struke: Teorijski i leksičko-morfološki aspekti (Mилош Д. Ђурић) Download icon

ХРОНИКА

61. скуп слависта Србије (Славистичко друштво Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 12–13. јануар 2023) (Стефан Милошевић) Download icon

Словакистика у контексту: традиција и перспективе (Београд, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 19−21. април 2023) (Стефана Пауновић Родић) Download icon

ГЛОСАР

Српско-арапски глосар друштвено-политичке терминологије (Снежанa Пешић) Download icon

Scroll to Top