ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XLII, број 1 (89)

Главни и одговорни уредник

Проф. др Милена Ивановић

Садржај

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ

Милана Додиг: О превођењу временских употреба потенцијала и кондиционала у српском и француском језику Download icon

Зорица Ковачевић: Екотранслатологија као концепцијa у транслатолошким истраживањима Download icon

Светлана Гољак, Бојана Сабо: Професионална обука преводилаца: мастер програми из превођења на Филолошком факултету Универзитета у Београду Download icon

Ружица Радојчић: Језик криминалистичке технике (руско-српска паралела) Download icon

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Француски језик струке између теорије и праксе – Milica Mirić: Francuski jezik struke: Teorijski i leksičko-morfološki aspekti (Mилош Д. Ђурић) Download icon

ХРОНИКА

61. скуп слависта Србије (Славистичко друштво Србије, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 12–13. јануар 2023) (Стефан Милошевић) Download icon

Словакистика у контексту: традиција и перспективе (Београд, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 19−21. април 2023) (Стефана Пауновић Родић) Download icon

ГЛОСАР

Српско-арапски глосар друштвено-политичке терминологије (Снежанa Пешић) Download icon

Scroll to Top