ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XLII, број 2 (90)

Главни и одговорни уредник

Проф. др Милена Ивановић

Садржај

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ

Бранка Дрљача Маргић, Лана Пеулић: Интегрирано учење садржаја и језика: искуства, запажања и задовољство ученика Download icon

Драгана Радојчић: Језичка средства за изражавање војних команди у руском и српском језику Download icon

Милица Драгићевић: CAT алати: општи преглед за преводиоце Download icon

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Тијана Тропин: Поетика превођења за децу: о неким особинама превода књижевности за децу у периоду друге Југославије (Марко Јевтић) Download icon

Мирјана Ади Ранковић, Ангелина Мелеш: Умеће и уметност превођења (Милош Д. Ђурић) Download icon

ХРОНИКА

Лингвистички програм XIX конгреса Савеза славистичких друштава Србије (Београд, Филолошки факултет, 23–25. август 2023) (Стефан Милошевић) Download icon

Пета научно-практична школа србистике „Доминанте српске културе” (Сергијев Посад, 9–12. 10. 2023) (Урош Милошевић) Download icon

БИБЛИОГРАФИЈА

Чешка књижевност у преводу на српски језик (2012–2022) (Јелена Нешковић, Татјана Релић Весковић) Download icon

ГЛОСАР

Шведско-српски глосар математичке терминологије (Зорица Ковачевић) Download icon

Scroll to Top