ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

ISSN 0351-8892 (Штампано издање)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис за традуктологију и сродне области

Издавач:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије

За издавача:

Драгић Вукићевић

Покренут 1982. године

Главни уредник:

Од 88. свеске: проф. др Милена Ивановић

Од 1. до 87. свеске: Зоран Р. Јовановић

Адреса

ПРЕВОДИЛАЦ,
11000 Београд, Кичевска 9

Тел. 2442-997 и 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Дизајн и одржавање сајта: SCRYPTEQ

Архива

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ је посвећен теорији, пракси и дидактици превођења у различитим научним и стручним областима, као и сродним дисциплинама попут контрастивне лингвистике, методике наставе страних језика и језика струке, књижевног превођења.

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ објављује оригиналне радове који нису претходно објављивани: научне, стручне и прегледне радове и приказе књига о преводилачкој теорији, пракси и дидактици, критике превода научних и стручних текстова, терминолошка и лексикографска истраживања и стручне радове, као и осврте на дигиталну технологију и вештачку интелигенцију у преводилачкој делатности.

Радови који се прилажу за часопис могу бити на српском, језицима региона, као и на светским језицима.

Часопис излази двапут годишње, у јуну и децембру.

Рок за предају радова за први број је 15. март, а за други број 15. септембар.

Scroll to Top