ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ је посвећен теорији, пракси и дидактици научног и стручног превођења и сродним областима (општа, специјална и посебна теорија превођења, контрастивна лингвистика, методика наставе страних језика, посебно језика струке).

Српска научна јавност, али и научници у региону, не показују велико интересовање за проблеме превођења, поготово научног и стручног. Студије и расправе посвећене превођењу појављују се спорадично, углавном се објављују у часописима неких других, иако сродних, дисциплина, што их чини мање видљивим за заинтересовану публику. Часопис ПРЕВОДИЛАЦ као један од малобројних часописа посвећених проучавању превођења у региону, те једини оријентисан на научно и стручно превођење, зато поставља себи за циљ  унапређење научног приступа превођењу и подстицање научних традуктолошких истраживања. Стручни чланци и прилози у рубрици Глосар имају практични циљ – пружање својеврсне помоћи преводиоцима у њиховом свакодневном раду.

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ објављује оригиналне радове који нису претходно објављивани: оригиналне научне радове, оригиналне стручне радове, прегледне радове и приказе књига и скупова о научној и стручној преводилачкој теорији, пракси и дидактици. Садржај часописа чине и транслатолошке научне критике у вези са научном и стручном преводилачком праксом, терминолошки и лексикографски научни и стручни радови, као и научни и стручни осврти на дигиталне технологије преводилачкој делатности.

Радови који се прилажу за часопис могу бити на српском, хрватском, црногорском, бошњачком, као и на енглеском, француском, немачком и руском језику.

Часопис Преводилац излази непрекидно од 1982. године. Од 2023. публикује се двапут годишње, у јуну и децембру. Рок за предају радова за први број је 15. март, а за други број 15. септембар.

Scroll to Top