ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

ISSN 0351-8892 (Штампано издање)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис за традуктологију и сродне области

Издавач:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије

За издавача:

Драгић Вукићевић

Покренут 1982. године

Главни уредник:

Од 88. свеске: проф. др Милена Ивановић

Од 1. до 87. свеске: Зоран Р. Јовановић

Адреса

ПРЕВОДИЛАЦ,
11000 Београд, Кичевска 9

Тел. 2442-997 и 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Дизајн и одржавање сајта: SCRYPTEQ

Архива

Главни уредник

Од 88. свеске*: проф. др Милена Ивановић

Уређивачки одбор:

др Милена Ивановић, главни уредник (Филолошки факултет Универзитета у Београду)

др Милица Винавер Ковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду)

др Милана Додиг (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу)

др Бранка Дрљача Маргић (Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци)

др Гордана Ђоковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду)

др Јасмина Ђорђевић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу)

др Борислава Ераковић (Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду)

др Зорица Ковачевић (Филолошки факултет Универзитета у Београду)

др Ана Кузмановић Јовановић (Филолошки факултет Универзитета у Београду)

др Марија Лојаница (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу)

др Ружица Радојчић (Филолошки факултет Универзитета у Београду)

др Славко Станојчић (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу)

др Влатка Рубињони Стругар

мр Златоје Мартинов

Секретар уредништва: Марко Јевтић

Издавачки савет:

др Милош Ђурић

мр Снежана Пешић

др Ана Јовановић

Лектура српског текста и коректура:

др Славко Станојчић

Лектура енглеског текста:

мр Ана Бојановић

* Главни уредник од 1. до 87. свеске био је Зоран Р. Јовановић

Scroll to Top