ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

tomaraaa

Avatar photo

Година XXXVI, број 1-2 (77)

Uvodnik Esperanto između vizije i stvarnosti (Z. Martinov) Čovek i jezik Nenad Ivanović/ Tatjana Ružin Ivanović: Počeci savremene srpske dvojezične leksikografije Teorija i praksa prevođenja Boris Hlebec: Aplikacija i prevođenje Stenli E. Porter: Septuaginta, prvi grčki prevod Staroga zaveta Prikazi i kritike Dr Milica Spremić: Politika, subverzija, moć: novoistorijska tumačenja Šekspirovih velikih tragedija (M. D. […]

Година XXXVI, број 1-2 (77) Read More »

Година XXXVI, број 3-4 (78)

Uvodnik 70 godina Instituta za srpski jezik SANU (B. Todić) Čovek i jezik Larisa Čović: Koncept rodnina u stihovima M. J. Ljermontova i Đure Jakšića Branimir Čović: Od prevoda ključnih fragmenata ka ideji književnog dela Teorija i praksa prevođenja Ivo Andrić: O prevodiocima i tumačima Radmilo Marojević: Lingvistika i poetika prevođenja Luče Mikrokozme na ruski

Година XXXVI, број 3-4 (78) Read More »

Година XXXVII, број 1-2 (79)

Uvodnik Petar Bunjak: O tradicijama i perspektivama međunarodnog slavističkog pokreta Čovek i jezik Zlatoje Martinov: Jezički imperijalizam, prevođenje i esperanto N. Isailović/ A. Krstić: Srpski jezik i ćirilica u jugoistočnoj Evropi u XV i XVI veku Teorija i praksa prevođenja Zoran R. Jovanović: Školovanje prevodilaca nekad i sad Milan Popović: O Englesko-srpskom leksikonu prava Ernest

Година XXXVII, број 1-2 (79) Read More »

Година XL, број 3-4 (86)

УВОДНИК 40 година часописа ПРЕВОДИЛАЦ (З. Р. Јовановић) ЧОВЕК И ЈЕЗИК Милош Д. Ђурић: Стандардизација терминологије нуклеарне физике Нада Крањаић-Цекић: Употреба пасива у научној и стручној литератури ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПРЕВОЂЕЊА Бранимир Човић: О границама преводљивости Златоје Мартинов: Заменхофов превод Старог завета на есперанто ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ Протођакон Радомир Б. Ракић, Преводи Светога писма кроз

Година XL, број 3-4 (86) Read More »

Година XLII, број 1 (89)

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Милана Додиг: О превођењу временских употреба потенцијала и кондиционала у српском и француском језику Зорица Ковачевић: Екотранслатологија као концепцијa у транслатолошким истраживањима Светлана Гољак, Бојана Сабо: Професионална обука преводилаца: мастер програми из превођења на Филолошком факултету Универзитета у Београду Ружица Радојчић: Језик криминалистичке технике (руско-српска паралела) ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ Француски језик струке

Година XLII, број 1 (89) Read More »

Година XXIX, број 3-4 (64)

Уводник 50 година Удружења научних и стручних преводилаца Србије (З. Јовановић) Човек и језик Зоран Р. Јовановић: Фудбал из историјске и језичке перспективе Јелена Костић Томовић: Субстантивизација партиципа презента у немачком језику и проблем еквиваленције Теорија и пракса превођења Зоран Р. Јовановић: Слово о превођењу Прикази и критике Die Bibel in gerechter Sprache (R. Rakić)

Година XXIX, број 3-4 (64) Read More »

Година XXX, број 3-4 (66)

Уводник Јубилеји нобеловца Иве Андрића (З. Јовановић) Човек и језик Зоран Р. Јовановић: Lingua franca у простору и времену Петар Вучковић: Експериментална филозофија Теорија и пракса превођења Надежда Винавер: Јединство стваралачког процеса Радомир Ракић: 400 година Џемсове Библије Прикази и критике Ј. Ђукановић et al: Основни речник Немачко-српски српско-немачки (А. Перић) Софија Мићић: Студије о

Година XXX, број 3-4 (66) Read More »

Година XXXII, број 3-4 (70)

Уводник Европски моменат Његошевог песништва (Мило Ломпар) Човек и језик Александар Перић: Човек и његов језички свет Теорија и пракса превођења Миодраг Сибиновић: Десанка Максимовић као преводилац Лариса Раздобудко Човић: Свето и профано у структури Његошеве песме »Ноћ скупља вијека« и руски преводни еквиваленти Прикази и критике Мило Ломпар, Дух самопорицања (З. Јовановић). Annette Đurović:

Година XXXII, број 3-4 (70) Read More »

Година XXXIII, број 3-4 (72)

Уводник Вук Караџић између критике и пенегирике (З.Јовановић) ; Човек и језик Лариса И. Човић: Концепти живот и смрт у циклусу приповедака Иве Андрића Куће на осами и њихов превод на руски језик ; Теорија и пракса превођења Борис Хлебец: Место декодирања древних текстова у теорији превођења Милош Д. Ђурић / Нада Крњаић Цекић: Неки

Година XXXIII, број 3-4 (72) Read More »

Scroll to Top