ISSN 0351-8892 (Штампано издање)
ISSN 3009-4666 (Online)

issue

Year XLII, issue 2 (90)

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Бранка Дрљача Маргић, Лана Пеулић: Интегрирано учење садржаја и језика: искуства, запажања и задовољство ученика Драгана Радојчић: Језичка средства за изражавање војних команди у руском и српском језику Милица Драгићевић: CAT алати: општи преглед за преводиоце ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ Тијана Тропин: Поетика превођења за децу: о неким особинама превода књижевности за децу […]

Year XLII, issue 2 (90) Read More »

Year XLII, issue 1 (89)

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Милана Додиг: О превођењу временских употреба потенцијала и кондиционала у српском и француском језику Зорица Ковачевић: Екотранслатологија као концепцијa у транслатолошким истраживањима Светлана Гољак, Бојана Сабо: Професионална обука преводилаца: мастер програми из превођења на Филолошком факултету Универзитета у Београду Ружица Радојчић: Језик криминалистичке технике (руско-српска паралела) ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ Француски језик струке

Year XLII, issue 1 (89) Read More »

Year XLI, issue 3-4 (88)

УВОДНИК (Милена Ивановић)  СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ Јелена Станојчић: Употреба термина социјални и друштвени у преводима именичких синтагми и идентификовање њихове значењске и лексичке бифуркације код говорника новог миленијума Снежана Пешић: Арапске пословице са подручја Сахаре и српске народне умотворине – сличности и разлике, преводни еквиваленти Нада Крњаић Цекић: Из историје наставе немачког језика: Српска краљевска

Year XLI, issue 3-4 (88) Read More »

Scroll to Top