ČASOPIS ZA TRADUKTOLOGIJU I SRODNE OBLASTI

ISSN 0351-8892 (Štampano izdanje)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

PREVODILAC

Časopis za traduktologiju i srodne oblasti

Izdavač:

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije

Za izdavača:

Dragić Vukićević

Pokrenut 1982. godine

Glavni urednik:

Od 88. sveske: prof. dr Milena Ivanović

Od 1. do 87. sveske: Zoran R. Jovanović

Adresa

PREVODILAC,
11000 Beograd, Kičevska 9

Tel. 2442-997 i 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Dizajn i održavanje sajta: SCRYPTEQ

Arhiva

Časopis PREVODILAC je posvećen teoriji, praksi i didaktici prevođenja u različitim naučnim i stručnim oblastima.

Nasledio je bilten GLASNIK, koji je bio prvi organ i glasilo Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. Bilten je služio kao informator za članstvo iz čisto stručnog domena, pre svega terminološkog. GLASNIK je izlazio u periodu od 1968. do 1974. godine.

Časopis PREVODILAC kao organ Udruženja pokrenut je februara 1980. godine. Rešenjem Sekretarijata za informacije SR Srbije broj 651-22/82 od 16. marta 1982. godine časopis je registrovan kao 601. glasilo u Republici.

Glavni razlog pokretanja časopisa PREVODILAC bio je nedostatak stručne periodike iz oblasti prevodilaštva uopšte. To više nije bio bilten namenjen informisanju vlastitog članstva, već mu je glavni cilj bio da svojim sadržajem i profilom odgovori na interesovanja teoretičara i istoričara prevođenja, filologa, lingvista, terminologa i leksikografa, studenata filoloških fakulteta i srednjoškolaca tadašnjeg prevodilačkog smera.

Danas časopis PREVODILAC, kao jedan od malobrojnih časopisa posvećenih proučavanju prevođenja u regionu, te jedini orijentisan pre svega na prevođenje u raznim naučnim i stručnim oblastima, ima za cilj podsticanje naučnog pristupa u istraživanju prevodilačkih tema. Nastojimo i da podelimo informacije o važnim događajima, naučnim i stručnim publikacijama iz sfere prevodilaštva, novoizdatim rečnicima i drugim priručnicima za različite jezike. Stručni članci i prilozi u rubrici Glosar imaju praktični cilj – pružanje svojevrsne pomoći prevodiocima u njihovom svakodnevnom radu.

Scroll to Top