ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

ISSN 0351-8892 (Штампано издање)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис за традуктологију и сродне области

Издавач:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије

За издавача:

Драгић Вукићевић

Покренут 1982. године

Главни уредник:

Од 88. свеске: проф. др Милена Ивановић

Од 1. до 87. свеске: Зоран Р. Јовановић

Адреса

ПРЕВОДИЛАЦ,
11000 Београд, Кичевска 9

Тел. 2442-997 и 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Дизајн и одржавање сајта: SCRYPTEQ

Архива

Позив за предају радова

Обавештавамо вас да је рок за пријем радова за прву овогодишњу свеску часописа Преводилац продужен до 15. априла 2024. Позивамо све заинтересоване да пошаљу своје прилоге за нови број нашег часописа.

Упутство за ауторе можете наћи на интернет страници: Упутство за ауторе.

Радове можете слати на адресе: casopisprevodilac@gmail.com, casopis@prevodi.rs

Унапред се радујемо сарадњи! Уредништво часописа ПРЕВОДИЛАЦ.

Scroll to Top