ČASOPIS ZA TRADUKTOLOGIJU I SRODNE OBLASTI

ISSN 0351-8892 (Štampano izdanje)
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

PREVODILAC

Časopis za traduktologiju i srodne oblasti

Izdavač:

Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije

Za izdavača:

Dragić Vukićević

Pokrenut 1982. godine

Glavni urednik:

Od 88. sveske: prof. dr Milena Ivanović

Od 1. do 87. sveske: Zoran R. Jovanović

Adresa

PREVODILAC,
11000 Beograd, Kičevska 9

Tel. 2442-997 i 2441-542

e-mail:

casopisprevodilac@gmail.com

casopis@prevodi.rs

Dizajn i održavanje sajta: SCRYPTEQ

Arhiva

Poziv za predaju radova

Obaveštavamo vas da je rok za prijem radova za prvu ovogodišnju svesku časopisa Prevodilac produžen do 15. aprila 2024. Pozivamo sve zainteresovane da pošalju svoje priloge za novi broj našeg časopisa.

Uputstvo za autore možete naći na internet stranici: Uputstvo za autore.

Radove možete slati na adrese: casopisprevodilac@gmail.com, casopis@prevodi.rs

Unapred se radujemo saradnji!
Uredništvo časopisa PREVODILAC.

Scroll to Top