ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Импресум

ISSN 0351-8892 (Штампано изд.) |
ISSN 3009-4666 (Online)

UDC 81’25

ПРЕВОДИЛАЦ

Часопис за традуктологију и сродне области

Издавач:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије

За издавача:

Драгић Вукићевић

Покренут 1982. године

Главни уредници

Од 1. до 87. свеске: Зоран Р. Јовановић

Од 88. свеске: проф. др Милена Ивановић

Уређивачки одбор

др Милена Ивановић, главни уредник (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Милица Винавер Ковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Милана Додиг (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу), др Гордана Ђоковић (Филолошки факултет Универзитета у Београду),
др Зорица Ковачевић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Ана Кузмановић Јовановић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Марија Лојаница (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу), др Ружица Радојчић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), др Славко Станојчић (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу), др Бранка Дрљача Маргић (Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци), мр Златоје Мартинов, др Влатка Рубињони Стругар

Секретар уредништва: Марко Јевтић

Издавачки савет

др Милош Ђурић
мр Снежана Пешић
др Ана Јовановић

Лектура српског текста и коректура

др Славко Станојчић

Лектура енглеског текста:

мр Ана Бојановић

Адреса

ПРЕВОДИЛАЦ, 11000 Београд, Кичевска 9

Тел. 2442-997 и 2441-542

e-mail: casopis@prevodi.rs, casopisprevodilac@gmail.com

Scroll to Top