ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Секретар

др Милош Д. Ђурић

Редакцијски колегијум

др Марија Ђинђић,

др Гордана Ђоковић,

др Милош Д. Ђурић,

др Милена Ивановић,

Зоран Р. Јовановић,

др Љиљана Јовковић,

Златоје Мартинов,

др Саша Модерц,

Весна Ристић,

др Влатка Рубињони Стругар,

др Славко Станојчић

Scroll to Top