ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Прикази и критике

Свенка Савић: Између балетске и језичке игре

Knjiga, koja je posvećena profesorki-emeritus Svenki Savić, kako je navedeno u Uvodnoj reči ove knjige, „priređena povodom 80 godina života i 60 godina rada“. Knjigu je uredila prof. dr Ivana Antonić. Recenzenti su Vesna Krčmar i Uglješa Belić. Knjiga se sastoji od Uvodne reči i sedam priloga: Psiholingvistika Svenke Savić, Feministička lingvistika, Na krilima feminizma i ekumenizma; Svenka Savić: Hajde da počnemo dijalog i/ili kako se ostvaruju dodiri nespojivog; Svenka Savić u medijima, Svenka Savić (rođ. Vasilijev): Lična i profesionalna biografija – hronološki sled događaja; Bibliografija radova dr Svenke Savić, profesorke emerite (1963–2020).

Петар Вучковић: О еволуцији језика

Монографија Петра Вучковића О еволуцији језика доноси преглед сазнања о пореклу и еволуцији језика, аспекту који се проучава у савременој лингвистици, а који је потребан како би се боље разумео целокупан феномен језика. Књига садржи увод и девет поглавља: Прачовек и прајезик, Мозак и говорни апарат, Настанак и развој језичке способности, Порекло значења, Порекло речи, Порекло граматике, Биологија и развој језика, Култура и развој језика и Чомски и развој језика.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. XXI

Као резултат рада дужег од једног века, 2019. године светлост дана је угледао 21. том Речника српскохрватског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности. Академик Стојан Новаковић указао је 1888. године у Посланици Српској краљевској академији на важност неговања српског језика и потребу израде речника, у којој је навео и конкретан план рада на њему у виду синтезе лексикографских и језичких знања тог времена. Потом, 1893. године пише Предлог да се отпочне са прикупљањем грађе у ком износи методологију за формирање корпуса, као и то да за његову израду треба да буде задужен Лексикографски одсек на Академији, који је исте године и основан. Тако с почетка 20. века почиње и обимније сакупљање речничке грађе.

Рајка глушица: црногорски језик и национализам

Након ратова који су се одиграли током последње деценије прошлог века и распада Југославије, са стицањем независности дошло је и до поделе језика. Новонастале државе национализовале су своје језике. Црна Гора је последња прогласила независност референдумом у мају 2006. године. Након тога је 2007. у Устав унет црногорски као званични језик, а у наредним годинама објављени су „Правопис црногорскога језика” (прво издање 2009, а друго 2010. године) и „Граматика црногорскога језика” (2010), као и књига Јосипа Силића „Научнометодолошке основе стандардизације црногорскога језика”, која, као што се на основу наслова може претпоставити, пружа увид у методолошке основе на којима је нормиран црногорски језик.

Гордана ђерић, речник сувишних речи

У сарадњи издавачке куће Златно руно и Института за европске студије 2019. године објављен је Речник сувишних речи Гордане Ђерић. Овај речник није само збир колективног осећања и размишљања саговорника о речима које им у језику кваре хармонију, нити попис речи које немају смисленост и семантичку прозирност, већ антрополошка студија о нашој друштвенојезичкој реалности. У предговору Речника сувишних речи ауторка истиче да је ово сасвим нова врста речника ,,она која одузима речи, налази им мане, приписује речима другачије значење од устаљенихˮ

Превођење и изазови трећег миленијума – Специјално издање часописа Бабел

Specijalno izdanje časopisa Babel posvećeno je prevođenju i izazovima prevođenja u trećem milenijumu. Urednici specijalnog izdanja su Frans de Let (Frans De Laet), Brankica Bojović i Boris Hlebec. Časopis ima 130 strana i ukupno devet priloga. Autori priloga su vrsni znalci i stručnjaci za oblasti koje su bile predmet njihovih istraživanja.

Scroll to Top