ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Билтен

Новости из земље и света

Матица српска је најстарија књижевна, културна и научна установа српског народа, основана у Пешти 4/16. фебруара 1826. године.Матица је основана ради националне хомогенизације, просвећивања и ради издавања српских књига. Оснивачи Матице српске били су пештански Срби: Гаврило Бозитовац, Јован Деметровић, Јосиф Миловук, Петар Рајић, Андрија Розмировић, Георгије Станковић и Јован Хаџић. Први председник Матице српске био је правник и књижевник Јован Хаџић, а први формално изабрани секретар био је правник и новинар Теодор Павловић. До 1864. године седиште Матице српске се налазило у Пешти, када је пресељена у Нови Сад. У данашњем седишту (Задужбини Марије Трандафил из 1912. године, улица Матице српске 1), Матица српска се налази од 1927. године. Као најстарија национална културна установа међу Словенима, Матица српска је била узор свим другим словенским матицама. По узору на њу, осниваће касније и други словенски народи своје матице, преузимајући од ње име, а добрим делом и програм (Матица чешка 1831; Матица илирска 1842; Матица лужичкосрпска 1847, итд.).

Scroll to Top