ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Библиографија

Норвешка књижевност у преводима на српски језик: 2000-2020

Библиографски попис обухвата преводе норвешке књижевности на српски језик који су објављени у Србији од 2000. до 2020. године. Библиографија је сређена хронолошки и обухвата 241 библиографску јединицу. Библиографски опис урађен је у складу са међународним стандардом за библиографски опис монографских публикација ИСБД(М), уз изостављање индивидуалних одредница ради уштеде простора. Језик и писмо у библиографском опису одговара језику и писму описане публикације. Увидом у библиографски попис превода норвешке књижевности можемо само закључити да је норвешки књижевник Јостеин Гаардер најчешће публикован у нашој земљи у последњих двадесет година.

Шведска књижевност у преводима на српски језик (2000-2020)

Bibliografski popis obuhvata prevode švedske književnosti na srpski jezik objavljene u Srbiji od 2000. do 2020. godine. Bibliografija obuhvata 352 bibliografske jedinice sređene hronološki. Bibliografski opis urađen je u skladu sa međunarodnim standardom za bibliografski opis monografskih publikacija ISBD(M), uz izostavljanje individualnih odrednica radi uštede prostora. Jezik i pismo u bibliografskom opisu odgovara jeziku i pismu opisane publikacije. Uvidom u bibliografski popis švedske književnosti u prevodu na srpski jezik stičemo sliku koliko je, u poslednjih dvadeset godina, dela švedske književnosti prevedeno na srpski jezik, koji su to najprevođeniji autori kao i koji su prevodioci najviše prevodili sa švedskog.

Scroll to Top