ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXXIX, број 3-4 (84)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

Школство – огледало друштва (Зоран Р. Јовановић) Download icon

Човек и језик

Драгана Цвијовић: Лексичка збирност у српском војном регистру Download icon

Милош Д. Ђурић: Преводни еквиваленти у регистру електротехнике Download icon

Теорија и пракса превођења

Бранимир Човић: „Сложена једноставност“ у структури Јесењинове поетске слике и стилска померања у српскохрватским преводима Download icon

Лариса Човић: Јесењинове поетске слике боја и њихов превод на српски језик Download icon

Прикази и критике

Превођење и изазови трећег миленијума (специјално издање часописа БАБЕЛ) (М. Д. Ђурић) Download icon

Гордана Ђерић: Речник сувишних речи (Јована Љ. Димитријевић) Download icon

Ранка Глушица: Црногорски језик и национализам (Сергеј Т. Аврамов) Download icon

Хроника

50. међународни научни састанак слависта у Вукове дане (Славко Станојчић) Download icon

Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема (Ана Барбатесковић) Download icon

Kонференција о лингвистичком окружењу у Москви (Лариса Човић) Download icon

In memoriam: Др Миодраг Сибиновић (З. Ј) Download icon

In memoriam: Др Илеана Ћосић (С. Јаковљевић) Download icon

Портрети преводилаца

Сава Росић (Јован Зарковић) Download icon

Библиографија

Шведска књижевност у преводима на српски језик (2000-2020) (Гордана Ђоковић) Download icon

Глосар

Основни правни појмови за судско превођење (шведски-српски) (Мила Јовић) Download icon

Билтен

Новости из земље и света (З. Ј) Download icon

Scroll to Top