ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXXIII, број 3-4 (72)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

Вук Караџић између критике и пенегирике (З.Јовановић) ; Download icon

Човек и језик

Лариса И. Човић: Концепти живот и смрт у циклусу приповедака Иве Андрића Куће на осами и њихов превод на руски језик ;Download icon

Теорија и пракса превођења

Борис Хлебец: Место декодирања древних текстова у теорији превођења Download icon

Милош Д. Ђурић / Нада Крњаић Цекић: Неки аспекти превођења научних и стручних текстова Download icon

Прикази и критике

Александар Перић: Човек и његов језички свет (Ј. Ђукановић) Download icon

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књига XIX (Н. Вуловић) Download icon

Милош Д. Ђурић: English for Electrical Engineering (Modules 1 and 2) (Н. Панић Церовски) Download icon

Хроника

39. међународни београдски преводилачки сусрети (З. Ј.) ;Download icon

XX светски конгрес преводилаца (Д. Милетић/М. Вукчевић) ;Download icon

Међународна конференција о руском језику и култури (Н. Н. Миронова/Л. И. Човић) ;Download icon

44. међународни научни састанак слависта у Вукове дане (В. Ђорђевић) ;Download icon

In memoriam:др Наум Димитријевић (Б. Хлебец) ;Download icon

In memoriam:др Младен Јовановић (З. Јовановић) ;Download icon

Портрети преводилаца

Иванка Грдовић (Д. Милетић) Download icon

Из заоставштине Саве Бабића (М. Софронијевић) Download icon

Библиографија

Избор радова о фразеолошким јединицама у српском језику (Н. Вуловић) Download icon

Глосар

Машинска терминологија: српско-енглески (М. Д. Ђурић/ Н. Крњаић Цекић) Download icon

Информативни билтен

Удружење на XX конгресу ФИТ-а (Д. Вукићевић) Download icon

Закон о култури – корак уназад (З. Ј.) Download icon

Преводилачке награде УКПС за 2014. годину (З. Ј.) Download icon

Scroll to Top