ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXXIII, број 1-2 (71)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

Живот и дело Стефана Немање (З. Јовановић – А. Фотић) Download icon

Човек и језик

Зоран Р. Јовановић: Његош у преводима Download icon

Марина С. Николић: Нове технологије у настави/учењу шпанског језика струке Download icon

Теорија и пракса превођења

Бранимир Ђ. Човић: Како су Руси преводили Његоша? Download icon

Лариса и Бранимир Човић: Специфичности превођења са језика посредника Download icon

Прикази и критике

Јован Ђукановић: Граматички лексикон немачког језика (А. Перић) Download icon

Јелена Костић Томовић: Творба речи у савременом немачком језику (М.Д.Ђурић) Download icon

Димитрије Јаничић Дис: Есперантско-српски речник (З. Мартинов) Download icon

Др Радомир Животић: Небрига о језику и политичко општење (М. Ковачевић) Download icon

Хроника

43. међународни научни састанак слависта у Вукове дане (В. Ђорђевић) Download icon

Пола века Института за немачки језик у Манхајму (Ј.Ђукановић) Download icon

Осма међународна конференција у Нишу (М.Д.Ђурић) Download icon

Међународна научна конференција у Београду (М.Д.Ђурић) Download icon

In memoriam: Др Зоран Жилетић (С. Срдић) Download icon

Портрети преводилаца

Мирјана Столић Срданов (Илеана Ћосић) Download icon

Библиографија

Избор радова из опште лингвистике (Милош Д. Ђурић) Download icon

Глосар

Шаховска терминологија: енглеско-српски (Милош Д. Ђурић) Download icon

Информативни билтен

54. годишња скупштина Удружења (З. Јовановић) Download icon

Основана Организација за остваривање репрографских права (В. Вукићевић) Download icon

Scroll to Top