ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXXII, број 3-4 (70)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

Европски моменат Његошевог песништва (Мило Ломпар) Download icon

Човек и језик

Александар Перић: Човек и његов језички свет Download icon

Теорија и пракса превођења

Миодраг Сибиновић: Десанка Максимовић као преводилац Download icon

Лариса Раздобудко Човић: Свето и профано у структури Његошеве песме »Ноћ скупља вијека« и руски преводни еквиваленти Download icon

Прикази и критике

Мило Ломпар, Дух самопорицања (З. Јовановић). Download icon

Annette Đurović: Grundfragen der deutschen Syntax (J. Popović) Download icon

Надежда Силашки и Татјана Ђуровић (ур.), Актуелне теме енглеског језика науке и струке у Србији (М. Д. Ђурић) Download icon

Хроника

1700 година од издавања миланског едикта (Р. Ракић) Download icon

Девета међународна конференција у Никшићу (М. Д. Ђурић). Download icon

XI међународни скуп судских преводилаца (М. Вукчевић) Download icon

In memoriam: проф. др Олга Хумо (Весна Половина) Download icon

Портрети преводилаца

Радмила Домазетовић (З. Јовановић) Download icon

Библиографија

Избор радова о разговорном дискурсу (Н. Панић Церовски) Download icon

Глосар

Базични фразални глаголи: енглеско-српски (М. Д. Ђурић/Н. Панић Церовски) Download icon

Информативни билтен

Уручена награда »Александар И. Спасић« (З. Јовановић) Download icon

Scroll to Top