ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXXII, број 1-2 (69)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

Свети Ћирило и Методије – живот и дело (З.Јовановић/А.Фотић/Р.Ракић) Download icon

Човек и језик

Марија Копривица Лелићанин: Метадискурс – садржај и обим појма Download icon

Лариса Раздобудко Човић: Фразеологија у Мемоарима В. Набокова и преводима на српски и хрватски језик Download icon

Теорија и пракса превођења

Весна Половина: Лингвистичка теорија и теорија превођења Download icon

Мерћин Саловски: О преводима Библије на лужичкосрпски језик Download icon

Прикази и критике

Милоје Ђорђевић – Ulrich Engel: Српско-немачки речник валентности глагола Download icon

Лариса Човић/Бранимир Човић: Основи комуникологије (З. Јовановић) Download icon

Annette Đurović: Freiheit und Verantwortung – Ethik und Moral in der Translation (J. Popović) Download icon

Хроника

Свети равноапостолни цар Константин Велики (Р. Поповић) Download icon

Четврти међународни конгрес о примењеној лингвистици (М.Д.Ђурић) Download icon

Прва међународна конференција о енглеском језику струке (М.Д.Ђурић) Download icon

Портрети преводилаца

Протођакон Радомир Б. Ракић (З. Јовановић) Download icon

Библиографија

Избор радова о енглеским и француским сложеницама (Милош Д. Ђурић) Download icon

Глосар

Новинарска терминологија и фразеологија: српско-немачки (З. Јовановић) Download icon

Информативни билтен

53. изборна скупштина Удружења (Р. Чамбер) Download icon

Миодраг Сибиновић, добитник књижевне награде за животно дело (З. Јовановић) Download icon

Правила за коректуру текста Download icon

Scroll to Top