ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXX, број 3-4 (66)

Главни и одговорни уредник

Prevodilac-download-icon-v2

Садржај

Уводник

Јубилеји нобеловца Иве Андрића (З. Јовановић) Download icon

Човек и језик

Зоран Р. Јовановић: Лингуа франца у простору и времену Download icon

Петар Вучковић: Експериментална филозофија Download icon

Теорија и пракса превођења

Надежда Винавер: Јединство стваралачког процеса Download icon

Радомир Ракић: 400 година Џемсове Библије Download icon

Прикази и критике

Ј. Ђукановић ет ал: Основни речник Немачко-српски српско-немачки (А. Перић) Download icon

Софија Мићић: Студије о језику медицине у енглеском и српском (Н. Винавер) Download icon

Gyde Hansen: Erfolgreich übersetzen – Entdecken und Beheben von Störquellen (A. Künzli) Download icon

Хроника

XIX светски конгрес преводилаца (М. Вукчевић) Download icon

41. научни састанак слависта у Вукове дане (С. Слијепчевић) Download icon

170 година САНУ (З. Јовановић) Download icon

Научни скуп о француским студијама (М. Винавер-Ковић) Download icon

Научни скуп у Подгорици (М. Ђурић) Download icon

VII међународна конференција у Никшићу (М. Ђурић) Download icon

In memoriam:Снежана Микић (Оливера Птица) Download icon

In memoriam:Проф. др Гордана Иричанин (М.Ђурић) Download icon

In memoriam:Никола-Коља Чајкановић (Б. Чолак-Антић) Download icon

Портрети преводилаца

Зора Чавић Илић (Р. Дравић) Download icon

Изазови превођења за телевизију и филм (З. Чавић Илић) Download icon

Библиографија

Избор радова о Захарији Орфелину (С. Ћировић) Download icon

Глосар

Речник бизнисмена:руско-српски (Лариса Човић) Download icon

Информативни билтен

Новости из земље и света (З.Ј) Download icon

Scroll to Top