ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXX, број 1-2 (65)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

Културни брендови Србије (З. Јовановић) Download icon

Човек и језик

Александар Перић: О генези језика и сазнања Download icon

Милош Н. Ђурић–Наталија Панић: Дискурсни конективи у енглеском и француском едискурсу електротехнике Download icon

Теорија и пракса превођења

Зоран Р. Јовановић: О критици превода Download icon

Драгана Шпица: О транскрипцији јапанских имена Download icon

Прикази и критике

18. свеска Речника САНУ (Ј. Милошевић) Download icon

Мр Нина Половина: Лингвистички приступ концепту жене (Д. Бошковић) Download icon

Језик струке – теорија и пракса (зборник радова), (Ј. Костић–Томовић) Download icon

M. Đorđević/ U. Engel: Wörterbuch zur Valenz Deutsch-B/K/S (J. Đukanović) Download icon

Хроника

Друга међународна конференција о језику струке (Д. Стојановић) Download icon

Десет година крсне славе Удружења (З. Јовановић) Download icon

36. београдски преводилачки сусрети (С. Милетић) Download icon

Портрети преводилаца

Др Илеана Ћосић-Маленковић (С. Јаковљевић) Download icon

Библиографија

Избор радова о жаргону/Избор литературе из комуникологије (Л. Раздобудко-Човић) Download icon

Глосар

Основна терминологија грађевинарства: немачко-српски (Г. Лилић) Download icon

Информативни билтен

51. годишња скупштина Удружења (П. Чамбер) Download icon

Новости из земље и света (З.Ј) Download icon

Scroll to Top