ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXVIII, број 1-2 (61)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

О проблему загађивања српског културно-информативног простора (З. Јовановић) Download icon

Човек и језик

Јелена Костић-Томовић: Језичка еквиваленција и њени типови Download icon

Теорија и пракса превођења

Младен Јовановић: Један поглед на превођење научних и стручних текстова Download icon

Ненад Томовић: О адекватности терминологије Download icon

Прикази и критике

Димитрије Павловић: Правни речник, немачко-српски (З. Јовановић) Download icon

Volker Eismann: Wirtschaftskommunikation Deutsch (J. Kostić-Tomović) Download icon

Нови традуктолошки приручници Бориса Хлебеца (М. Јовановић – Н. Томовић) Download icon

Хроника

Српска славистика у међународном контексту (Ј. Алабурић) Download icon

Стручни скуп професора француског језика (М. Милановић) Download icon

34. мајско окупљање преводилаца (М. Спасић) Download icon

Међународна конференција у Херцег-Новом (М.Д.Ђурић) Download icon

In memoriam: Егон Фекете (С. Танасић) Download icon

Портрети преводилаца

Оливера Поповић (Ј. Јанићијевић) Download icon

Библиографија

Избор литературе о америчкој књижевности (А. Изгарјан) Download icon

Глосар

Политичка терминологија – немачко-српски (З. Јовановић) Download icon

Информативни билтен

49. скупштина Удружења (П. Чамбер) Download icon

Атак на ауторе и хонорарце (З.Ј) Download icon

Scroll to Top