ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXVI, број 1-2 (57)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

130 година београдске русистике (Ј. Алабурић) Download icon

Човек и језик

Зоран Р. Јовановић: Немачки као језик струке и његова комуникативна функција Download icon

Александар Перић: Дијалект и језик Download icon

Теорија и пракса превођења

Јован Јанићијевић: Пабирци о превођењу Download icon

Бранислава Човић, Мирјана Совиљ, Бранимир Човић: Научни термини у говорно-језичкој патологији и терапији Download icon

Прикази и критике

Слободан Грубачић: АЛЕКСАНДРИЈСКИ СВЕТИОНИК. Тумачења књижевности од александријске школе до постмодерне (М. Вукчевић) Download icon

СЕДАМНАЕСТА КЊИГА АКАДЕМИЈИНА РЕЧНИКА (М. Радовић-Тешић) Download icon

Десет година часописа Славистика (Ј. Алабурић) Download icon

Хроника

Светска конференција у Ремсу (Милош Д. Ђурић) Download icon

Друга међународна конференција о интеркултурној комуникацији у Херцег Новом (Милош Д. Ђурић) Download icon

III међународна конференција о енглеском језику (Јелена Вујић) Download icon

In memoriam: Бранимир Живојиновић (1930-2007) (Јован Јанићијевић) Download icon

Портрети преводилаца

Др Веселин Костић (Бошко Чолак-Антић) Download icon

Петар Петровић (Петар Петровић) Download icon

Библиографија

Избор радова из комуникологије (Лариса Човић) Download icon

Глосар

Математичка терминологија (српско-енглеско-француски) (Милош Д. Ђурић) Download icon

Информативни билтен

Додела преводилачке награде „Александар И. Спасић“ (М. Софронијевић, М. Спасић) Download icon

Националне пензије за уметнике (З. Јовановић) Download icon

Scroll to Top