ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXIX, број 3-4 (64)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

50 година Удружења научних и стручних преводилаца Србије (З. Јовановић) Download icon

Човек и језик

Зоран Р. Јовановић: Фудбал из историјске и језичке перспективе Download icon

Јелена Костић Томовић: Субстантивизација партиципа презента у немачком језику и проблем еквиваленције Download icon

Теорија и пракса превођења

Зоран Р. Јовановић: Слово о превођењу Download icon

Прикази и критике

Die Bibel in gerechter Sprache (R. Rakić) Download icon

Јован Јанићијевић, Огледи и недогледи (З. Јовановић) Download icon

Марина Николић, Теорија језичке културе у науци о српском језику и славистици (Н. Томовић) Download icon

Хроника

40. међународни састанак слависта у Вукове дане (М. Спасојевић) Download icon

VI међународна конференција у Никшићу (М. Ђурић) Download icon

FID 2010: Nova lica filologije (D. Đorđević) Download icon

Наука и образовање у транзицији (Ј. Костић Томовић) Download icon

Језички и културни аспекти EU (Ј. Зарковић) Download icon

Портрети преводилаца

Весна Ломић (Ж. Тадија) Download icon

Библиографија

Француска преводна књижевност у Србији 1950-1959 (Н. Арбутина) Download icon

Глосар

Кров и његови елементи: српски-руски-есперанто (Ј. Зарковић) Download icon

Информативни билтен

Прослава јубилеја Удружења (П. Чамбер) Download icon

Scroll to Top