ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XXIX, број 1-2 (63)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

Превођење и протокол (Душан Путник) Download icon

Човек и језик

Александар Перић: Двојаки аспект науке о језику Download icon

Јелена Костић-Томовић: Класификација речника и типологија лексикографских информација Download icon

Теорија и пракса превођења

Бранкица Бојовић: Утицај енглеског језика на српску лексику у области сајберског криминолошког регистра Download icon

Прикази и критике

Smilja Srdić: Morphologie der deutschen Sprache (J. Đukanović) Download icon

Борис Хлебец: Енциклопедијски српско-енглески речник (Н. Томовић) Download icon

Annette Đurović: Translation und Translationswissenschaft (Z. Jovanović) Download icon

Хроника

V међународна конференција о енглеском језику у Никшићу (М.Д. Ђурић) Download icon

Међународна транслатолошка конференција у Марибору (А. Ђуровић) Download icon

V новосадски сусрети култура (М. Вукчевић) Download icon

Међународна англистичка конференција у Београду (М.Д.Ђурић) Download icon

XXXV београдски преводилачки сусрети (М. Спасић – З. Јовановић) Download icon

In memoriam: Зива Жебељан (З.Ј.) Download icon

In memoriam: Др Савица Тома (Ј. Вулетић) Download icon

Портрети преводилаца

Смиљана Кијурина (З. Јовановић) Download icon

Библиографија

Српска књижевност у француским преводима 1950-2000. (Н. Арбутина) Download icon

Глосар

Терминологија примењене лингвистике: енглеско-српски (Н. Томовић) Download icon

Информативни билтен

50. скупштина Удружења (П. Чамбер) Download icon

Новости из земље и света (Н. Томовић) Download icon

Scroll to Top