ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XL, број 3-4 (86)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

УВОДНИК

40 година часописа ПРЕВОДИЛАЦ (З. Р. Јовановић) Download icon

ЧОВЕК И ЈЕЗИК

Милош Д. Ђурић: Стандардизација терминологије нуклеарне физике Download icon

Нада Крањаић-Цекић: Употреба пасива у научној и стручној литератури Download icon

ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПРЕВОЂЕЊА

Бранимир Човић: О границама преводљивости Download icon

Златоје Мартинов: Заменхофов превод Старог завета на есперанто Download icon

ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

Протођакон Радомир Б. Ракић, Преводи Светога писма кроз историју (С. Петровић) Download icon

Борис Хлебец, Винчански корени писама (З. Р. Јовановић) Download icon

Златоје Мартинов, Историја есперантске књижевности (Д. Јаничић) Download icon

ХРОНИКА

Лингвистички семинар у Тршићу (Ј. Јовановић) Download icon

51. научни састанак слависта у Вукове дане (В. Ђорђевић) Download icon

Актуелна питања лексикологије и лексикографије српског језика (М. Ђинђић) Download icon

In memoriam: др Надежда Винавер (С. Јаковљевић) Download icon

ПОРТРЕТИ ПРЕВОДИЛАЦА

Мр Нада Крњаић-Цекић (М. Д. Ђурић) Download icon

БИБЛИОГРАФИЈА

Часопис ПРЕВОДИЛАЦ 1982-2021 (Г. и В. Ђоковић) Download icon

ГЛОСАР

Верски појмови: српски-руски-есперанто (Ј. Зарковић) Download icon

Scroll to Top