ЧАСОПИС ЗА ТРАДУКТОЛОГИЈУ И СРОДНЕ ОБЛАСТИ

Година XL, број 1-2 (85)

Главни и одговорни уредник

Зоран Р. Јовановић

Садржај

Уводник

Језик у раљама политике (З. Р. Јовановић)  Download icon

Човек и језик

Марина Николић: Речник појмова из периода епидемије ковида Download icon

Душко Витас: О рачунарској обради српског језика Download icon

Теорија и пракса превођења

Милош Д. Ђурић: Неки аспекти теорије превођења Download icon

Златоје Мартинов: Заменхофов превод Хамлета на есперанто – питање предлошка Download icon

Прикази и критике

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. XXI (Т. Ћулафић) Download icon

Петар Вучковић: О еволуцији језика (Ј. Иваниш) Download icon

Свенка Савић: Између балетске и језичке игре (Л. Човић) Download icon

Хроника

Научна конференција у Бањалуци (Л. Човић) Download icon

Међународна конференција о превођењу у Москви (Л. Човић) Download icon

Језик, књижевност, алтернативе – Ниш 2021 (М. Д. Ђурић) Download icon

Друга интеркатедарска србистичка конференција – Тршић 2021 (З. Јовановић) Download icon

Портрети преводилаца

Мр Смиљка Б. Стојковић (Д. Вукићевић) Download icon

Библиографија

Норвешка књижевност у преводима на српски језик: 2000-2020 (Г. Ђоковић) Download icon

Глосар

Црна металургија: енглеско-српски (Д. Јаворина) Download icon

Билтен

Новости из земље и света (З. Јовановић – Р. Јовић) Download icon

Scroll to Top