Година XXVII, број 3-4 (60)

Уводник Два века Београдског универзитета (Зоран Р. Јовановић)  Човек и језик Јасмина Ђорђевић: Семантичка условљеност српског пословног језика  Теорија и пракса превођења Бранимир Човић: Место превода у компаративном пручавању књижевности  Лариса Човић: Паремије и фразеологизми као преводичаки проблем  Прикази и критике Хроника Портрети преводилаца Библиографија Глосар Информативни билтен